Thơ: Bảo Trân                                                Nhac: NTDzũng


                                    Nhạc dạo…

                                                                                                                                    Làm   sao

        đây   chiều    nay   mưa   to         quá!                     Chắc    anh     chờ      em  đến   mỏi  mòn

        thôi.                          Anh  sẽ      giận    cơn   mưa    dài    xa            lạ                      làm  người

       yêu    ngần   ngại   bước chân         rồi.                    Em      đã        ước         cho mưa đừng  rơi

       nữa                      để       em        về     phố     nhỏ     gặp người   yêu.              Nhưng       anh

       ơi,         trời  vẫn    dồn mưa           đổ!                       Em   bồn    chồn,    vun  nỗi    nhớ    đầy

       vơi.                    Tại     trời      mưa       nên    em đành  lỗi             hẹn.                    Tại    trời

          mưa       nên mình    lỡ chiều          vui.                       Tại  trời      mưa     chừ   anh    dài  mong

    đợi.                    Tại     trời       mưa   chừ    em     nhớ    một    người.          Tại            trời

      mưa          anh  ơi      tại  trời       mưa.                                                                   Chiều    nay

          anh       chắc  là      buồn ghê        lắm.                    Không người  yêu     cùng ai      đếm   bước

          vui.                        Phố vắng    mình     chắc cũng  buồn  anh      nhỉ.                    Đừng   trách

     em,        lỗi   tại      hết   nơi         trời.                      Em  đã …    mưa.               Tại           trời

                                mưa    …      anh   …       ơi  …     tại   …           trời        …           mưa.