Nhạc Ðỗ Thất Kinh
Thơ Bảo Trân


                       Tìm          nhau     đã    mấy      mùa    Xuân         Yêu      nhau    từ     thuở  trăng

            rằm  (í a)     trăng rằm  hội      ta             Hai    bên   hai   hội       hát   nhà         Ta   vào dự

         hội     tình xa  hóa ra  tình  gần     (tình xa hóa ra   tình  gần)        Em       môi  chỉ  cắn thanh

           tân        Anh  ngơ      ngơ    ngẩn  hát       theo        vần     (là   vần) yêu  đương        Hội

         Lim     quan họ    vấn  vương      Yếm   đào hoa     lý    cuối     đường         gởi     trao     Hội

           Xuân   câu  hát  (í    a)   tìm   nhau       Tình    ơi       tình    giăng (i)     tơ  ngọt    ngào   Tìm

        nhau     câu hát  (í    a)  tìm  nhau      Tình    ơi     tình       giăng    tơ  ngọt        ngào            Xa

            nhau        cũng  bởi      lệ      nhà       " Bạn    vào      quan        họ ...                     chỉ  là   anh
          em "    (instrument ...

                                    ...)       Tình   riêng   hai   đứa    một  niềm    yêu nhau dù   biết   nợ   tình   xa
        xôi    Ôi ! ...            Lẻ     loi chim    nhạn (í) một (i) mình  người (...) thương không thấy sao
            đền      Người   Nam kẻ     Bắc   hai     miền      Xa  nhau    trăn      trở       muộn  phiền  nhớ
       thương   Tình ơi ơi    í       a    tình     Sợi    tơ  câu   hát    đi      tìm   Còn  vương vấn khúc tương
       phùng  thuở       nao        Tháng   Giêng    về  dự  hội   Lim   Cuối đời cũng   chỉ     mong tìm gặp
            ai         Tình     ơi    nhớ     đến    trọn    đời      Câu  ca   quan    họ        còn   chơi (...) vơi kiếp
          này      Tình    ơi    nhớ    đến    trọn    đời      Câu  ca   quan    họ        còn   chơi (...) vơi kiếp
           này                    (instrument …)