Tại Trời Mưa (Trình bày: Bảo Trân)

Câu Hát Tìm Nhau (Trình bày: Ngọc Huy)

Gia Long Niềm Nhớ (Trình bày: Ngọc Huy)

Lời Hát Mùa Xuân (Trình bày: Nguyệt Hân)

Đêm Nằm Nghe Sóng Vỗ (Trình bày: Nguyệt Hân)

GiaLong Niềm Nhớ (Trình bày: Ngọc Thể)

Những Con Đường Kỷ Niệm (Trình bày: Tiến Dũng)

GiaLong Niềm Nhớ (Trình bày: Tiến Dũng)

Tình Như Áng Mây (Trình bày: Bảo Trân)

Quên Lời Ước Hẹn (Trình bày: Hà Nhật Linh)

Phải Chi Em Có Thêm Một Lần (Trình bày: Bảo Trân)

Hình Như (Trình bày: Đăng Tuấn)

Đừng Tiếc Nuối (Trình bày: Minh Luân)

Trà Quê Hương (Nhạc Lmst)

Trà Quê Hương (Nhạc Việt Thường)

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em (Trình bày: Bảo Trân)

 

 

Gialongniemnho