Con thỏ đế ngày nào bước chân vào nhà xác lạnh

Nh́n mặt bố tím đen, nghẹn nói tiếng chẳng thành

 

Từ bố chết, con thành người cô độc

Quay ṿng tṛn trong quĩ đạo riêng con

Từ bố chết chỉ ḿnh con riêng khóc

Không c̣n ai để hiểu nỗi giận hờn

 

Từ bố chết, con thu trong vỏ ốc

Đơn côi như bố đă từng đơn côi

Và con hiểu buồn là liều thuốc độc

Là lưỡi dao cắt nát mạch sống đời

 

Con chợt biết, con đường ḿnh đang bước

Cũng đau buồn như đường bố đă đi

Con giận số bố con ḿnh bạc phước

Nên trời xui nên nổi việc chia ly

 

Con vẫn hiểu, đời không là mộng ước

Nên tay ḿnh không giữ được kiếp duyên

Cố gắng cũng chỉ hoài công sau trước

Cuối cùng chăng c̣n lại những ưu phiền

 

Con chợt muốn là quên đời vô nghĩa

Quên t́nh người, xem tất cả…”vô thường”

Dứt bỏ hết ưu phiền vây quấn chặt.

Làm sao đây? Ḷng vẫn nặng vấn vương!

 

Từ bố chết là tan rồi mộng ước

Hoài vọng c̣n, chỉ ở một kiếp mai…

 

 

Lư Tiểu Thư (1987)

 

Từ Bố Chết