Từ thuở …

 

Từ thuở… lâu rồi, em mất anh

Sầu thương mong nhớ cũng xây thành

Cô đơn một bóng trên đường phố

Em dấu niềm đau, đếm bước nhanh

 

Từ thuở…chúng mình xa cách nhau

Hàng me xanh thắm cũng u sầu

Mình em đơn lẻ tìm nhặt lá

Ép nhẹ vào tim, chặn nỗi đau

 

Từ thuở…chúng mình mất dấu nhau

Tìm anh, em biết hỏi nơi nào?

Thân quen lối cũ em lần bước

nhặt kỷ niệm tàn, nghe xuyến xao

 

Từ thuở…vô tình anh bước đi

Quên hẳn người xưa, lỗi hẹn thề

Em gom kỷ niệm ngày yêu cũ

chôn để quên sầu, giữ ích chi!

 

Từ thuở…người yêu đã đổi thay

Em về đếm mãi tháng ngày dài

Giam tim sám hối tình vô vọng

Và cố tìm quên chuyện đắng cay.

 

Bảo Trân