Em đến từ qu hương dấu yu

Hnh l mang theo chẳng được nhiều

Qu xa em tặng tr Đỗ Hữu

Cho người xứ lạ cht hương yu

 

Mn qu mang nặng tnh qu hương

Theo bước em qua vạn dặm đường

Vẫn đượm nồng thơm mi sen ủ

Vẫn ngọt một tnh qu mến thương

 

Nng chn tr ln lệ bỗng sa

Thong trong đy nước, bng qu nh

Ẩn, hiện, sau ln hơi khi tỏa

Khơi dậy niềm đau tưởng đ qua

 

Uống cạn tnh qu, một chn đầy

Nghe chừng nỗi nhớ vẫn chưa khuy

Tr xưa, người cũ, chừ tương ngộ

Qu cũ sao mờ xa bng my?

 

                                               Bảo Trn LTM (1991)

Trà Quê Hương