*Thương yêu cho bố ngày cuối cùng 2/3/87

*Thương tặng những người như tôi, không c̣n bố, v́ lỗi của trái tim

 

 

Hôm qua c̣n thấy bố

Hôm nay bố đi rồi

Phút cuối cùng không gặp

Đau ḷng con, bố ơi!

 

Đời bố sinh đă khổ

Hơn năm mươi năm trời

C̣n đôi ba năm cuối

Trời cũng không cho vui

 

Ngày xưa mùa ly loạn

Năm con trong hai tay

Một trăm đồng dắt túi

Bố biết ǵ tương lai?

 

Thương con ai bằng bố

Lo con không ai hơn

Nuôi con ḿnh bố nhọc

Chưa một ngày nhờ con

 

Bố ơi, nhớ ngày nào

ḿnh nghèo, vui với nhau

Giờ con nên danh phận,

sao bố xa phương nào?

 

Con giận, không học thuốc

Làm bác sĩ chữa tim

Để chữa cho bố trước,

ḿnh sống vui êm đềm

 

Nh́n bố một đêm này

Tiễn bố đi ngày mai

Đường bố đi xa quá

Bố một ḿnh đơn côi!

 

Thôi bố đi b́nh yên

Giờ đă hết ưu phiền

Hết đắng cay nhân thế

Hết cuộc đời truân chuyên

 

Tiễn bố một lần. Thôi

cách biệt hai cơi đời

Giờ chia ly đă đến

XA BỐ RỒI, BỐ ƠI!!

 

 

Lư Tiểu Thư

 

 

 

 

Tiễn Bố