Tháng bốn năm nào ta vội vàng ra đi

Nước mắt quạnh khô trong giây phút phân kỳ

Tháng bốn năm nào trời Việt loang màu máu

Tháng bốn năm nào người Việt sầu chia ly

 

Tháng bốn lại về, nhắc nhở chuyện ngày xưa

Xót xa ḷng sầu ôi nói sao cho vừa

Mười sáu năm dài làm thân người biệt xứ

Nước mắt thành gịng, ḥa chung với nắng mưa

 

Tháng bốn buồn ơi, tháng bốn lại về rồi

Thương cho thân ḿnh vẫn sống kiếp nổi trôi

Bao nhiêu năm qua lạc loài trên xứ lạ

Ngày về quê xưa mong đợi mỏi ṃn rồi

 

Ước có một ngày tháng bốn nối đàn xưa

Cung bậc yêu thương chan chứa bao ân t́nh

Tháng bốn nào về d́u nhau qua lối cũ

Để nghe gió trăng th́ thầm chúc duyên lành

 

Bảo Trân

Tháng Bốn Nào Về