Bạn hỏi By giờ, nơi đất khch

Ta cn tiếp nối nghiệp văn chương?

Trả lời cho bạn sao đy nhỉ?

cạn, bt vương nỗi chn chường!

 

Cuộc sống lưu đy trn xứ lạ

Sao khỏi cho mnh mun xt xa

Đất hứa cuồng quay đời tị nạn

Văn, thơ Một giấc mộng xa hoa.

 

Viết hoi cũng một niềm đau cũ

Cũng quắt quay hồn trong nhớ thương

Đm mộng Đi, về mun vạn nẻo,

m tm chưa gặp Một qu hương.

 

Cứ một lần Xun, một lần sầu

Nhớ ma thương cũ, chạnh lng Ngu

Ai bảo thời gian l tin dược?

Xoa dịu những niềm đau ẩn su!!

 

Bạn ở qu nh. Ta ở đy.

Hai phương cng một phận lưu đy!

Bạn qun văn nghiệp, đời tri nổi

Ta bỏ thơ, theo kiếp trả vay

 

Mơ ước tn vo Văn Học Sử

Chỉ l hoi bo một đời thi

Văn, thơ cm ci theo ngy thng

Danh đu xứng đng để lưu đời

 

                         Bảo Trn LTM

Tâm Sự