Nhớ lại sn trường một thuở xưa

C hng sứ trắng gi m đưa

C em e ấp t o mộng 

Để ai ngơ ngẩn đứng trng chờ


 

Bn gc sn trường xưa l xanh

Vai nn che nghing nắng trưa hanh

Bng khung em nhặt từng cnh sứ

Qun kẻ bn song di mắt nhn

 

Bn gc sn trường chiều hẹn h

Ngại ngần trao gởi một vần thơ:

- " Mai ny nếu chẳng cng chung lối

Chớ trch người xưa đ hững hờ "-

 

Chiều nay ngồi ngắm l vng bay 

Chợt tiếc ma sang, nhớ dng đầy 

Hoa sứ cn khng? Người năm cũ

c cn thờ thẩn dưới hng cy ?

 

Nhớ mi gc sn trường năm cũ

Thương hai mu sứ trắng ngy xưa

Xa cch đ bao ma l đổ

Sn trường, hoa sứ vẫn trong mơ

 

                    Bảo Trn