Ngn đời ru vẫn nhuộm vng sng biển

V ngn đời tnh biển vẫn thiết tha

Cho tnh yu như con nước mới sa

Cho biển vẫn yu hai mu vng ấy

 

Rồi cũng c những buổi chiều nắng qui

Rong ru nằm ủ rũ dưới chn ghềnh

V hiền ha sng biển vẫn vy quanh

Ru giấc ngủ như ngy chưa xa vắng

                          

V cũng c những buổi chiều vắng lặng

Biển ht ln những lời ht thần tin

Cho rong ru mơ giấc ngủ ngoan hiền

Như giấc ngủ của chuyện xưa thần thọai

 

Rồi cũng c một buổi chiều hoang dại  

Biển v ru ln tiếng gi từ nhau

Gom u sầu rong ru sẽ ci đầu,

tiếc nhớ mi những buổi chiều kỷ niệm.

 

Biển nhớ ru cho đời vo qun lng

Cho tnh yu go tht kết thnh thơ

Thương cho đời rong ru mi bơ vơ,

mn mỏi ngng về xa tm tin biển

 

Bảo Trn (1976)

NCRR