Ti thờ thẫn bn gc trời mở rộng

Nhn chiều tn trn biển tm hong hn

Sng gầm vang như tiếng gọi chiu hồn

Người viễn xứ lạc loi trn biển cả

 

Đường ti về tối, ngập đầy bng l

Hoa đầu ma chưa đủ ngt mi thơm

Khi sương đm đ phủ kn chập chng

Ti chợt khc thương kiếp người bạc phận

 

Em từ đ một thn đầy ging tố

Bo ngập thuyền đơn, bo ngập hồn đau

Ngoảnh mặt lại, qu hương xưa mất nẻo

Nhn trng xa, trời đất lạ tủi sầu

 

Ti v em, chưa một lần gặp gỡ

Biết tin em, qua trang bo đầu ngy

Thương cho em, một lần qua biển cả

Đnh mất tuổi hồng, no c ai hay !

 

Một kiếp người, theo vận nước nổi tri

Hoa vừa thắm, bỗng dưng tn vội v

Thi em, cố qun đi m sống nh

Một kiếp người, rồi cũng sẽ tri qua

 

                        Bảo Trn

Một Kiếp Người