Thầy đặt cho con một cái tên

Thoáng nghe đă thấy thật b́nh yên

TƯỜNG VÂN – một phiến mây lành đó

Lăng đăng rong chơi khắp mọi miền

 

Thầy đến đây từ miền núi cao

Tịnh ngôn giữa phố chợ lao xao

Trang kinh từ độ thầy ban xuống

Dẫn dắt hồn con thoát nghiệp sầu

 

Pháp danh thầy đặt con vẫn mang

Hạnh nguyện như xưa vẫn vẹn toàn

Qua bao giông băo đời luân chuyển

Vẫn phiến mây lành không biến tan

 

 

Mai Trắng

 

 

Mây Lành