Ma xun đến. Bn anh

em viết ngn lời thơ m i

Ma xun đến.  Yu em

anh hi tặng nụ hoa thơm mới

Ma xun đến.  Bn nhau

hai đứa mnh cng xy ước mơ

Bn hin nh chiều mưa phất phơ

Bn gc vườn thơm ngt hoa thơ

 

Mnh cng vui bn nhau

Như những ngy đầu yu thắm thiết

V mnh yu nhau hơn

Qua bước đường tnh yu khc chiết

Mnh đ c tiếng ht,

thm tiếng cười, niềm vui ngất ngy

Bao chn chường, sầu thương, đắng cay

Nhưng chng mnh tay vẫn trong tay

 

Mnh yu nhau, ma xun đắm say

Mnh yu nhau, cuộc tnh nồng chy

Mnh yu nhau, lng qun thng ngy

Mnh yu nhau, hương ngt trời my

 

Ma xun mới ta yu

Yu gc trời tnh yu tươi thắm

Ma xun mới ta yu

Yu gc vườn đầy hoa xinh xắn

Đừng qun nh anh yu

Bao thng ngy ma xun c nhau

Ta ht lời tnh yu vt cao

Trao hết tnh xun thắm ngọt ngo

 

Bảo Trn (2005)

 

 

 

Lời hát Mùa Xuân