Viết trong những cơn đau của một năm 1990

 

 

                                  Cho bác sĩ

 

                           Di chúc cho chồng đă viết xong

                           Chờ ông, chắc cũng chỉ hoài công

                           Học bao năm chẩn không ra bệnh

                           Chữa trị, chắc nhờ tay hóa công

 

                  Cho chồng

 

                           Anh biết em đang nghĩ ǵ không

                           Đời nhẹ tênh như ngọn cỏ bồng

                           Chẳng qua một giấc Nam Kha mộng

                           Trăn trở làm ǵ, nhọc gối chăn

 

                  Cho con

 

                           Làm sao nhắc cho con nghe chuyện cũ

                           Khi chỉ c̣n vương vấn những dấu chân

                           Mẹ bây giờ đă trở thành quá khứ

                           C̣n trong con một tưởng niệm âm thầm

                          

 

                                                          Mai Trắng

Di Chúc