<
 
 
 
   

 

Cứ tạm cho là Xuân vẫn vui
Mang theo hương gió mới cho đời
Như hoa tươi thắm đùa trong nắng
Dẫu chỉ là trong giây lát thôi 
 
Xuân về, ngăn tiếng khóc bi ai
Hãy dấu vào tim lệ chảy dài
Đời dẫu gian nan mình phải sống
Đón chờ một thay đổi tương lai
 
Bạn hỡi, tìm vui trong bước Xuân
Tin yêu, hy vọng thắm trong lòng
Gian khổ đường đời không ngại gánh
Mạnh tiếng chào Xuân, chớ ngập ngừng
 
Dẫu biết rằng Xuân vẫn ngậm ngùi
Vẫn sầu viễn xứ, bạn và tôi
Đất lạ, trời xa dầu ngơ ngác
Hãy cố tìm vui -  Xuân xứ người !

Bảo Trân