Đến ngày tóc bạc với răng long
"Nhật mộ đồ trường", biết có xong?
Biển Thái mù khơi, mờ sương trắng
Trời Nam xa thẳm, nhạt mây hồng
Người nơi cố quận, còn trông ngóng?
Kẻ chốn tha phương, vẫn ước mong:
- Quê cũ, mai này cờ khởi sắc!-
Tương phùng đẹp mộng, chẳng hòai công

Bảo Trân