Chẳng là em không muốn nghe
Nhưng mà chua xót não nề anh ơi!
Từ…cha cưỡi hạc lên trời
Em cô đơn lắm, không người tựa nương
Ừ thì, chẳng dám đòi thương
Chỉ xin được sống bình thường mà thôi
Khó khăn chi, một kiếp người?
Mộng tan, ước lỡ, thiệt thòi mình em!
Ừ thì, số phận thấp hèn
Em cam nhận chịu, bắt đền ai đây?
Nghiệp mình trả một kiếp này
Xong oan nghiệt để không rày kiếp sau
Ai người gieo nỗi cơ cầu?
Ai người bẻ gẫy nhịp cầu em qua?
Hân hoan nhìn cánh chim sa
Hả hê nhìn lệ nhạt nhòa mi em
Ừ thì, em cố tìm quên
Nhưng sao cất được muộn phiền đầy vơi?
Làm sao quên chuyện đổi dời?
Nghiệp duyên chấp nhận, mệnh trời đã trao!?
Lòng này không cắt mà đau
Tủi thân em chỉ nguyện cầu mà thôi:
 - "Cầu xin Phật Tổ chứng lời  
Giúp con qua một kiếp đời đắng cay" -

Bảo Trân