Tôi đã đi trên đường đầy hoa vàng
Nhìn mùa Xuân nhè nhẹ bước chân sang
Nhìn người yêu chờ nhau trong gió mới
Nghe tình ca vang lừng trong không gian

Tôi vẫn đi trên đường đầy lá vàng
Nhìn mùa Thu thờ thẫn bước chân sang
Nhìn người yêu ngồi bên nhau lặng lẽ
Nghe đâu đây, lời tình ca lỡ làng

Và giờ đây trên quê hương hoang tàn
Từng đòan người mệt mỏi bước chân hoang
Người yêu giã từ nhau trong vội vã
Bản tình ca bây giờ thành dở dang…

 

Bảo Trân