Sáng Thủy Tạ nhâm nhi café nóng

Mở đầu ngày, qua báo dở từng trang

Đêm Thủy Tạ họp dăm ba bằng hữu

Chuyện miên man tưởng đã chẳng khi tàn…

 

                               Bảo Trân (2005)