Ta ở đây, nửa qủa cầu ngăn cách
Em bên kia, vương vấn với tủi hờn
Viết gì đây cuộc sống chẳng gì hơn
Vẫn quay quắt với từng ngày xa lạ

Ta thức giậy, nắng chưa hồng đôi má
Vẫn quay cuồng trong công sở buồn tênh
Người ở đâu, vẫn đông đúc vây quanh
Ta ở giữa, tưởng mình chừng hóa đá

Nói với ai, những ngôn từ xa lạ
Thèm tiếng Việt Nam, bằng hữu xa vời
Nhưng ở đây ta cũng chỉ riêng ta
Với những đám hồ sơ dầy ngang mắt

Ta trở về, ánh mặt trời vừa tắt
Tìm lại mình trong gác nhỏ đìu hiu
Đời của ta cũng như những buổi chiều
Cô quạnh quá, những buổi chiều tắt nắng

Em ở đâu sao thư từ bỗng vắng?
Còn đó không để viết cho bạn hiền
Hay đã xa rời cuộc sống bình yên
Quên ngày tháng u buồn trong sầu tủi

Ngủ đi em, nghĩ làm gì thêm khổ
Mòn tuổi xuân tàn lạnh giấc mơ nồng
Ngủ đi em, như gấu nhỏ mùa đông
Chờ đợi một ngày mai xuân lại đến

 

Bảo Trân (1979)