Mùa thu có gió mang niềm nhớ
       Có tiếng nhạn kêu thoảng thấy buồn
    Bâng khuâng chép lại dòng thơ cũ
    Ngậm ngùi trong tiếng gió cô đơn

Bảo Trân