Bố nhỉ, bây giờ là tháng sáu
Trời buồn, tháng sáu có màu nâu
Vầng dương đã khuất từ lâu lắm
Con vẫn lặng thinh với nỗi sầu  

Bố nhỉ, đường dài chân đã mỏi
Tưởng sẽ thong dong hết nhịp cầu
Vì đâu oan trái gây nên nỗi
Bất ngờ biển cả hóa nương dâu

Bố nhỉ, buồn thì cũng thế thôi
Gian nan mệnh số ở nơi trời  
Nghiệp duyên đã chẳng do mình tạo  
Thì có gì đâu phải ngậm ngùi?!

Bố nhỉ, ngày này - Lễ Phụ Thân -
Nghẹn ngào, con đốt nén hương trầm
Bên di ảnh bố, con thủ thỉ …
Bố, có nghe chăng tiếng khóc thầm?

Bảo Trân
6/07