Thẫn thờ đọc lại lời em khuyên:
- Thôi chị đừng nên giữ muộn phiền
Biên Tập chỉ là cho có lệ
Nghĩ ngợi làm gì…chỉ khó thêm

Đây những cái links gởi chị xem
Chị vào đọc nhé, sẽ hiểu thêm
Những giòng thơ mới ngày nay đó
Được gọi là…"thơ tân kỷ nguyên" -

Em nhỉ, chị đâu dám lạm bàn
Hiềm vì…thi lộ rộng thênh thang
Tao nhân mặc khách từ muôn lối
Thả những giòng thơ, thật ngỡ ngàng…

Từ thuở…xa rồi tập làm thơ
Vụng về từ con chữ ngu ngơ
Vần luật, bài đầu tiên phải học
Dám đâu đặt bút xuống, viết bừa

Thơ hình thức mới, như văn xuôi?
Những con chữ chẳng thể tách rời
Xếp lại cho thành hàng thành lối
Cắt giòng, cắt đọan chỉ vậy thôi…-

Thật là một biến chế tân kỳ
Một cách diễn đạt thật hoa mỹ 
Lời thơ thanh thản như lời nói
Thì luật niêm vần đâu thích nghi

Chắc là tại chị lỗi thời rồi
Không theo kịp trào lưu đấy thôi
Không hiểu lối thơ hình thức mới
Chập chùng, miên man như biển khơi

Ừ thôi, chị cũng sẽ nghe em
Biên Tập chỉ là…để làm duyên
Nhấn nút, thả bài, ta xong việc
Thơ, hỡi thơ ơi!  Chớ lụy phiền!

Bảo Trân