Này em
thu đã đến rồi
Nắng vàng trải ngợp
góc trời tình yêu

Vườn hoa
thơm ngát
hương chiều
Ta cùng chung bước
đường yêu
ngọt ngào

Tay mềm
đan nhẹ vào nhau
Dìu nhau
trong bước đường
vào thiên thu

Lòng ta
trải mộng hòai mơ
Đưa nhau đến
chốn
mong chờ yêu thương

Tình ta
giờ đã miên trường

 

 BT