Trời đã định rồi chuyện sắc không
     Cớ sao ta vẫn nghẹn trong lòng 
     Tiếc ngày yêu dấu xa xưa ấy
     Đã khuất theo mùa thương nhớ mong

     Đã lỡ câu thề hẹn với nhau
     Thì thôi mơ ước cũ ngọt ngào
     Buông lơi theo tháng ngày hư ảo
     Tiếc nhớ cũng thừa, bận mãi nhau?

     Tháng bẩy mưa Ngâu ngập cõi lòng
     Tương đầu, vẫn một bóng thuyền không
     Chơ vơ trong gió mùa trở lạnh
     Xoay vần với nỗi nhớ mênh mông

     Bảo Trân