Làm sao đây chiều nay mưa to quá?
Chắc anh chờ em đến mỏi mòn thôi
Anh sẽ giận cơn mưa dài xa lạ
Làm người yêu ngần ngại bước chân rồi

Em đã ước cho mưa đừng rơi nữa
Để em về phố nhỏ gặp một người
Nhưng trời vẫn dập dồn cơn sóng đổ
Em bồi hồi nôn nóng mãi nào nguôi

Chiếu nay anh chắc là buồn ghê lắm
Không người yêu, ai cùng đếm bước vui?
Phố vắng mình chắc cũng hiu quạnh nhỉ?
Đừng trách em, lỗi tại hết nơi trời!

Tại trời mưa nên em đành lỗi hẹn
Tại trời mưa nên mình lỡ chiều vui
Tại trời mưa chừ anh dài mong đợi
Tại trời mưa chừ em nhớ một người

 

Bảo Trân