Tại sao không gửi cho em
Những lời ân ái dịu hiền như xưa
Sao không đọc những lời thơ
Ru em vào giấc mộng chờ giữa đêm
Sao không tay gối quạt mềm
Cho em say giấc bình yên của đời
Gửi chi cay đắng những lời
Cho em tủi hận, lệ rơi thành dòng
Tình chừ, đã hết thương mong
Chỉ còn hận óan chất chồng xót xa
Cuộc tình thôi đã phôi pha
Tháng ngày yêu đã vụt qua, lụn tàn
Lời tình còn những dối gian…

BT