<
     
   
 
 

Ngồi bấm đốt ngón tay
nhẩm tính.  Gần sáu chục
Tóc đã ngả màu phai
Tủi thân, buồn muốn khóc

Ngày xanh đã qua rồi
Còn đâu mắt môi cười
Long lanh như sương sớm
Hồng thắm mầu hoa tươi

Lưng còng, da nhăn nheo
Chân chim dài đuôi mắt
Chân tay giờ quắt queo
Gân đầy như đỉa vắt

Sáu mươi năm, tuổi già
Bốn mươi năm, biệt xứ
Ngày tháng dần trôi qua
Vẫn kiếp đời lữ thứ

Niềm đau vẫn còn đây
Tha hương lòng đắng cay
Quê nhà xa dịu vợi
Về lại không – một ngày?

Long lanh lệ chảy dài
Trên khóe mắt u hòai
Sáu mươi, chừ bóng xế
Ngày tháng, dần tàn phai…

BT