Sân trường mùa hạ cũ
Phượng đỏ hồng năm xưa
Chia tay là cách biệt
Nhớ nhung, nói sao vừa

Cỏ úa loang màu đất
Áo trắng buồn mênh mông
Tay rời tay, không nỡ
Mắt vẫn còn dõi trông

Viễn xứ một thân gầy
Ta độc hành nơi đây
Ra đi, hờn vong quốc
Lữ thứ, lòng đắng cay

Nhớ…cánh mềm phượng thắm  
trong hạ buồn bay bay,  
sân trường, mùa học cũ,  
bạn bè xưa, cô thầy…

Phượng xưa phương trời cũ   
Còn đỏ hồng son môi?
Còn lả lơi trong gió,  
đón chào mùa hạ vui?

Phượng xưa ơi, xa rồi
Thương nhớ làm sao nguôi
Kỷ niệm đầy tâm tưởng
Theo ta đến trọn đời

Ước có ngày trở lại
Sân trường cũ, một ngày
Nhìn phượng xưa rộn rã
Trong nắng hồng tung bay.

Bảo Trân – Lý Tuyết Mai