Cười chị hả, chữ Việt Anh pha trộn?
Tức quá mà, phải hét lớn "no phê"
Em có đau giống như chị mô tề
Cứ ở đó mà ghẹo trêu chị mãi

Ừ, chị sẽ cố giữ cho thoải mái
Ăn ngon lành, và uống thuốc hằng ngày
Còn nữa đây, chị sẽ exercise
Để không phải thở than "no phê" nữa

Thuốc sẽ uống theo toa cho đủ số  
Đúng ngày giờ hy vọng sẽ "ép phê"
Thầy thuốc vui vì hết bị chị chê:  
- Thiếu kinh nghiệm để cứu nhân độ thế -

Bao trả bữa, chị ăn, em nhớ nhé
Chè cũng ưng, thêm nữa, món café
Chị sẽ ăn cho đến mức "no phè"
Để bù lại tháng ngày dài cam khổ

Bảo Trân