Những vòng xích đu dài
Những đứa bé lôi thôi quần áo viện trợ
Cười vui vẻ bên nhau
Đưa nhau đi với những vòng xích đu dài đó
Em bé quên ngày hôm qua
Nước mắt ướt quanh mi
khi thân tàu quay chầm chậm ra phi đạo
Em không còn nhớ
Những giọt nước mắt rớt đầy tay
Khi người vẫy tay giã từ quê hương yêu dấu
Nơi người gởi gấm bao yêu thương
Nơi người còn lại bao kỷ niệm
Em quên, em quên
Nhưng tôi vẫn nhớ
Hạnh phúc thay cho em
Hạnh phúc thay cho những ngày tuổi nhỏ
Hạnh phúc thay cho những vòng xích đu dài đó
Mời gọi để em xóa nhòa
Mối căm hờn nhược tiểu
Tôi khóc em có hay?!

Bảo Trân

(Pendleton 5/75)