Xa Trưng Vương lại cách Gia Long
Nghĩa cũ, tình xưa trả chẳng xong
Áo tím mộng mơ, vương vấn dạ
Áo xanh dang dở, nát tan lòng
Tha hương viễn xứ, người xưa vọng
Lữ thứ giang hồ, cảnh cũ mong
Duyên thắm Nguyệt Tơ xe rối chỉ
Mong chờ, thương nhớ cũng hòai công!

Bảo Trân