Người em gái của vòm trời Kiêm Ái
Có nhớ gì hình ảnh cố nhân  không?
Xa cách quá một đại dương thương nhớ
Em có nghe vọng lại chút dư âm ?

Ngày xưa đó em hiền ngoan sách vở
Tôi ngại ngần không dám ngỏ lời yêu
Em e ấp dưới vòm trời Kiêm Ái
Tôi lặng thinh trong bước nhớ đường chiều

Kiêm Ái ơi, lời yêu chưa dám ngỏ
Giữ trong lòng, nên vẫn mãi tơ vương
Kiêm Ái ơi, xa rồi ngày học đó
Tôi quê người.  Em chốn cũ, sầu thương 

Người em gái của vòm trời Kiêm Ái
Mất em rồi, từ thuở mất quê hương
Kiêm Ái ơi, qua bao nhiêu dâu bể
Vẫn trong tôi một nỗi nhớ miên trường 

Bảo Trân