Nửa khuya. Tĩnh lặng mặt hồ.  
          Trăng treo lạnh lẽo soi mờ hơi sương
          Cô đơn một bóng đêm buồn
          Hỏi trăng có thấu đọan trường này chăng?
          Từ ngày…mất nửa vầng trăng
          Đêm về ngắm nửa  vầng trăng…não lòng
          Sương đêm hay giọt sầu tuôn?
          Giọt đau, giọt tủi, giọt hờn…xót xa
          Lặng nhìn sương khói mơ hồ
          Nhớ vầng trăng thuở xa xưa…ngậm ngùi

          Bảo Trân