Bạn nhắc với tôi một cái tên
- Nguyên Ly -  nghe cũng rất thân quen
Kỷ niệm từ ngày xa xưa lắm 
Ùa về, vỗ nhẹ trái tim mềm

Ngày xưa…Hai đứa ở hai đường
Nhưng chung lớp học bảy năm trường
Chung bàn, chung ghế, chung phấn bảng  
Cùng có một người để luyến thương

Nhưng người đã đẹp mộng ân tình
Bùi ngùi, câm nín giữ cho mình
Hai đứa chia nhau lời tâm sự
Một nỗi niềm riêng đau buốt tim

Mình hẹn giữ chung một cái tên
- Nguyên Ly -, một kỷ niệm dịu êm
Tôi quên, quên mất lời giao ước
Bạn giữ, tình xưa, như ước nguyền 

Nhắc chuyện ngày xưa, thóang ngậm ngùi
Chuyện ngày xưa ấy …đã xa rồi
Nhớ làm chi nữa…cho cay mắt
Bạn nhỉ, thôi đừng giận trách tôi

Bảo Trân