Lạy Phật, hôm nay ngày Vu Lan
Hương trầm bay tỏa khắp không gian
Chắp tay con cúi đầu khấn nguyện
Bình yên quê hương con – Việt Nam –

Quê con chinh chiến đã tàn rồi
Sao vẫn u sầu giăng khắp nơi
Hòa bình nhưng tự do không đến
Thống nhất sao người dân mất vui?

Anh em, bè bạn tản bốn phương
Chồng vợ chia ly, cảnh đọan trường
Cha sống lất lây đời cải tạo
Con sầu viễn xứ, kiếp tha hương

Lạy Phật, dân con khổ đã nhiều
Bao năm vẫn đợi một ngày vui
Hiền Lương thôi cách đường Nam Bắc
Xuyên Việt, cớ sao vẫn ngậm ngùi

Lạy Phật thương cho quê hương con
Chờ đợi bình yên đã mỏi mòn
Xin đem ánh sáng lành chiếu rọi
Sưởi ấm lòng quê hương nát tan

Bảo Trân  (1978)