Người em gái của vòm trời Kiêm Ái*
Có nhớ gì hình ảnh Thụ Nhân* không?
Xa cách quá một không gian trống trải
Có thấy ngàn thương nhớ quắt quay lòng?

Ngày xưa đó em âm thầm trong viện
Sách vở miệt mài quên mảnh tình tôi
Lời chưa ngỏ đành lặng câm miên viễn
Bởi vì em nghiêm túc quá đi thôi!

Em không dám vượt vòng rào Kiêm Ái
Sợ mẹ buồn, hay bè bạn ghẹo trêu?
Mười tám tuổi, nhát còn hơn thỏ đế !
Sinh viên rồi, mà chưa biết chuyện…yêu

Em Kiêm Ái, tôi ngòai vòng học viện  
Buổi tan trường, ngang học xá thân thương
Thầm ước khẽ - có em chiều nay nhỉ?
Đan tay nhau, mình nói chuyện… lớp, trường

Xa rồi đó, ngày học vui năm cũ
Tôi quê người, khắc khỏai chuyện ngày xưa
Em chốn cũ, úa sầu trong dời đổi
Hai cảnh đời, hai cuộc sống đẩy đưa  

Nhìn thấy ảnh, từ e-mail người bạn
Vòm trời xưa lại sáng tỏa trong lòng
Kiêm Ái ơi, ba mươi năm xa thế  
Biết em còn có nhớ đến tôi không?

BT

*Kiêm Ái, Thụ Nhân: tên đại học xá và giảng đường
của Viện Đại Học CTKD Đalat.