<
     
   
 
 

Sáng nay dậy đi làm
Lái xe thật lạng quạng
Trời vẫn còn mờ sương
Nhìn đường xa, bắt ngán

Hai mắt mở không ra
(Mải đọc thư tối qua
Còn coi phim bộ nữa)
Thiệt là hại quá mà

Buổi trưa ra xe ngủ
Gió mát thổi hiu hiu
Đánh dài cho một giấc
Quên giờ làm mất tiêu

Vô sở bị xếp la:
- Mi đi đâu la cà
Hết giờ cũng không biết
Lần sau thì không tha -

Về phòng ngồi buồn thiu
Không làm việc cả chiều
Đầu óc ngầy ngật quá
Giờ còn quàng, còn xiêu

Thôi chừa xem phim bộ
Thôi không thèm đọc thư
Tối lo đi nghỉ sớm
Thì chẳng cần ngủ trưa

Bảo Trân