(viết tặng huynh trưởng MPD)

Mừng con đến từ quê nhà
Tám năm bảo lãnh, thiết tha từng ngày
Giờ thì ấm một vòng tay
Chiều Đông tương ngộ thêm đầy ý thơ
Cha thôi mỏi mắt trông chờ
Mẹ thôi cầu nguyện, ước mơ, rạc rài  
Tưởng là hy vọng tàn phai
Ai ngờ có được chiều nay.  Tuyệt vời.  

 

BT