Anh tặng cho em một nụ hồng
Đưa người yêu đi lễ đầu năm
Màu hoa hồng thắm tình hai đứa
Thắm đượm niềm mơ, nỗi ước mong

Hai đứa nghiêm trang trước Phật đài
Nguyện cầu tơ thắm kết nên đôi
Yêu nhau và sẽ yêu nhau mãi
Thề hẹn bên nhau đến trọn đời    

Nhưng giờ, hai đứa lại xa nhau
Anh quên lời hẹn ước năm nào
Anh đi bỏ lại trời thương nhớ
Quay quắt em sầu đến ngàn sau

Dấu kín niềm đau, bước đến chùa
Cô đơn một bóng đêm giao thừa
Âm thầm em chắp tay cầu nguyện:
- Hạnh phúc cho người yêu thuở xưa -

Anh đã quên ước hẹn năm nào
Đường tơ chưa thắt dở dang sao?
Lời nguyện của anh ngày xưa ấy
Theo khói hương trầm bay vút cao

                      Bảo Trân