Viết trong ngày đưa tiễn bác đến Rose Hills

        Trời đất cuồng quay, khi hay tin dữ
        Mới ngày nào đồng sự, bác và tôi
        Mà giờ đây âm cách trở dương rồi
        Tiếc thương nhiều cũng thế.  Cũng đành thôi!

        Thôi hết nhé, một đoạn đời luân lạc
        Quên thân mình, tìm nhân thế niềm vui
        Thôi quên nhé, một kiếp người cam khổ
        Thong dong miền Vĩnh Cửu, bác yên vui

        Còn lại đây một người yêu nhỏ bé
        Cuối nẻo đường trần…vẫn bước đơn côi?
        Mơ ước cuối, vẫn hoài trong tâm tưởng
        Vẫn ngậm ngùi…vẫn mơ ước mà thôi!!

                                   BT – LTM
                        (một đồng nghiệp GAIN vùng 6)