Biết viết gì đây giao thừa năm nay?
Khai bút đầu năm mắt lệ dâng đầy
Lại thêm một mùa xuân sầu viễn xứ
Mấy xuân rồi thương nhớ vẫn chưa khuây

Cánh én mùa xuân đã trở về rồi
Lay động hàng cây ngái ngủ lưng đồi
Hoa lá cũng xôn xao mừng xuân mới
Sao lòng mình vẫn cứ dửng dưng thôi

Tiếc nhớ sao vừa một mùa xuân xưa
Xuân của tình yêu, hạnh phúc mong chờ
Hái lộc đầu năm bên người yêu dấu
Khai bút giao thừa, giấy trải đầy mơ

Xa quá tầm tay, hạnh phúc nồng say
Hương giao thừa năm cũ có còn? Hay
đã tàn phai theo tháng ngày lữ thứ,
và úa sầu trong cuộc sống đọa đày!

Khai bút đầu năm biết viết gì đây?
Giấy chở vừa sao trăm nhớ thương này
Bút mực ngẩn ngơ giữa giòng kỷ niệm
Hồn cũng lịm theo nỗi nhớ quắt quay…

Bảo Trân – LTM (1990)