Hỏi O nì, có nhớ tui không ?
Hôm qua mình tan trường về chung
O đi bên nớ, không thèm liếc
Tui bên ni, buồn ngó mông lung

Hỏi O nì, răng không trả lời
thư tui gửi O, mấy bữa rồi?
Đọc chưa, hay đã đem quăng mất
Cho tui buồn, tiếc một mình tui

Hỏi O nì, chiều ni sắp mưa
O có đem theo nón bài thơ
Che nghiêng mái tóc, chiều mưa đổ
Cho tui ké với, chắc cũng vừa

Hỏi O nì, tóc dài buông lơi
Đêm ngồi chải tóc, sợi vắn dài
Gửi tui vài sợi thương, sợi nhớ
Cho tui dỗ giấc mộng bồi hồi

Hỏi O nì, có ưng tui không ?
Tui đang mơ đem sợi chỉ hồng
Cột tay O với tay tui lại
Cho khỏi đêm ngày thương, nhớ, mong…

Bảo Trân