Về một cánh chim PĐ239

Nghe lời nhắc lại - Trời Thương - cũ
Nhớ đến người xưa, bỗng ngậm ngùi
- Hòang Ưng - một cánh chim tung gió
Bây giờ gãy cánh?  Biệt phương trời?

Ngày đó đường chim bay cánh rộng
Anh đã hiên ngang kiếp sống hùng
Trời Nam lộng gió chim không mỏi
Hòang Ưng xỏai cánh ngợp không trung

Bão tố, hiểm nguy lòng không ngại  
Hòang Ưng vùng vẫy khắp Trường Sơn
Đường mây, lối gió chim bay mãi
Mong kết nhịp cầu nối Bắc phương

Mất dấu từ sau mùa di tản
Nghe tin chim bạt gió, tan đàn?
Đời trôi theo nước thời ly lọan
Hòang Ưng rã cánh, biệt trời Nam!

Bảo Trân