Hình như…mùa đã sang rồi
Sao ta vẫn cứ ngậm ngùi nơi đây
Gió nào đưa cát bụi bay
Rơi vào tim nhỏ, đắng cay, tội tình

Hình như…lạc mất mảnh tình
Nên ta vẫn cứ kiếm tìm loanh quanh
Mưa nào hắt nhẹ bên mành
Giọt nào thấm ướt nửa manh tình sầu

Hình như…mình đã xa nhau
Sao ta vẫn chốn giang đầu ngóng trông
Mây nào che khuất nhớ mong
Sông Thương hai lối, tìm không thấy bờ

Hình như…ta vẫn đợi chờ
Mà người thì đã mịt mù vắng xa
Còn đây một ánh trăng tà
Soi nghiêng bóng nhỏ, xót xa, lạnh lùng

Hình như…đã hết thương mong

Bảo Trân