Vòng quanh những trại cùng lều
Nỗi buồn sao cũng vương theo bước người
Giã từ dĩ vãng đi thôi
Ném đi hết cả một thời vàng son
Gió ơi gió thổi buốt hồn
Dừng chân cho gởi nỗi buồn đi theo
Trưa hè đỉnh núi buồn hiu

Bảo Trân

(Pendleton, 05/1975)