Thẫn thờ ngắm những hạt mưa
Giọt buồn theo nỗi niềm xưa trở về
Từ ngày, rời bỏ làng quê
Phương trời xa lạ nhớ về. Buồn tênh
Sầu giăng những sợi tơ mềm 
Quấn vào tim nhỏ, lênh đênh nỗi mình
Phố người, góc nhỏ lặng thinh
Sợi buồn, sợi nhớ riêng mình mang mang
Mùa thương lá đổ úa vàng
Hoa xưa tàn úa, biết còn chút hương?

Quốc còn thổn thức bên đường!!!

BT