Tháng bốn, hồn sầu theo giấc mê
Tiếng tiêu năm cũ gọi mời về
Trời quê hương nhạt nhòa sương trắng
Hư ảo, chập chờn một thóang mê

Ta ở nơi này,  cuộc tỉnh say
kỷ niệm xa dần…xa vút bay
Đời vẫn cuồng quay trong cơn lốc
Nhật mộ đồ trường. Sao chẳng hay?

Khóc hận một ngày tang tháng tư

Chuyện đàm phán đó, chỉ bông đùa
Người hứa, rồi quên.  Hòa hiệp lỡ
Lụn tàn binh lửa.  Tháng tư xa!  

Sinh nhật tháng tư lại trở về

ngày này, năm đó - giã biệt quê
kỷ niệm úa sầu theo mưa lũ
dàn dụa trong lòng, bên giấc mê

BT 22/4/06