Em về… thăm lại ngôi trường cũ
Cổng khóa im lìm ngăn bước em
Sân trường hoang vắng xa lạ quá
Âm thầm nước mắt chảy vào tim 

Em về… nhớ lại ngày thân ái
Áo trắng xôn xao một góc đường 
Chân sáo khua vang giờ tan học
Tóc xõa theo mùa, thơm ngát hương

Em về… ghé lại ngôi cổ tự 
Nhìn lá vàng bay ôi xác xơ
Chuông đổ âm thầm không tiếng vọng 
Không gian lạnh ngắt với ơ thờ 

Em về… nhìn lại màu hoa cũ
Sứ trắng sân trường xưa ngát thơm
Giờ còn thỏang chút mùi hương nhẹ
Trên hàng sứ trắng quạnh hiu buồn

Em về… đứng trước vùng kỷ niệm
Để thấy trong em những ngậm ngùi
Sân trường hoa sứ bao dời đổi   
Áo trắng, tuổi thơ cũng xa vời !

Bảo Trân - LTM